Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Oproep: gemerkte bruinvissen

    In een samenwerkingsproject tussen de Franse overheid, het Institut du Milieu Aquatique en lokale vissers zullen vanaf heden in Noordwest-Frankrijk in netten verdronken bruinvissen en zeehonden worden gemerkt met een geel merkteken en weer overboord gezet. Hoewel ver weg, bestaat er een kans dat ze in Nederland stranden. Het is ons niet bekend waar het merkteken wordt aangebracht, en mogelijk verschilt dit ook per visser, maar het is ongetwijfeld of rugvin, of flippers of staartvin. Op het merkje staat een (Frans) telefoonnummer dat gebeld dient te worden, maar de melding kan ook bij walvisstrandingen.nl gedaan worden. Wij geven dan de melding door en zullen te zijner tijd de details via onze website bekend maken.