Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht oktober 2011

    Te vroeg gejuicht! In tegenstelling tot wat vorige maand werd gemeld nam de massastranding helemaal niet af, want ook in oktober zijn er veel meer bruinvissen dan normaal gestrand. Het totaal tot op heden is 94, tegen 30 gemiddeld over 2005-2010. Er werden dagelijks meldingen gedaan tot en met de 23e en meestal meer dan 1 per dag. Overigens zijn meldingen van de Waddenzee nog incompleet, dus mogelijk komen we voor oktober opnieuw over de honderd! Op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden zijn dit keer 25 bruinvissen gemeld, Hoek van Holland tot IJmuiden 21, IJmuiden tot Den Helder 17 (waarvan 1 levend), Texel 17 en de overige Waddenzee tezamen (tot nog toe) 14, waarvan 2 bij Kornwerderzand. Er zijn geen andere walvisachtigen gemeld. Topdag was de zevende, met veertien meldingen; daarnaast waren er nog vier dagen met vijf meldingen of meer. Van 82% is dit keer een lengteopgave gedaan; hieruit bleek dat net als in voorgaande maanden bijna de helft subadult was (101-120 cm). De sekseverdeling was identiek aan die in september (56% man; van 55 exemplaren een sekseopgave).