Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht mei 2017

    De strandingen sukkelden ook in mei voort met ongeveer een per dag. Er zijn 27 meldingen ontvangen, 26 van bruinvissen en 1 van een spitssnuitdolfijn (17 mei, Egmond). Het meerjarig gemiddelde voor mei ligt op 40. Dit hoge aantal wordt vooral veroorzaakt door de 50 vondsten in mei 2016 en de 121 (!) vondsten van mei 2013. Sinds 2005, maar zonder deze twee jaren, ligt het gemiddelde voor mei op 31.

    Meer dan de helft kwam weer uit het Deltagebied (15), de rest uit Zuid-Holland (3), Noord-Holland (1) en de Wadden (8: Texel 3, Vlieland 2, Terschelling 2, Ameland 1). Opvallend was dat van de 15 bruinvissen uit de Delta er 8 uit de 'binnenwateren' kwamen, te weten 3 uit de Westerschelde en 5 uit de Oosterschelde.

    Eén bruinvis is levend gestrand (22 mei, Terschelling). Het eerste kalfje van dit seizoen spoelde (dood) aan op 31 mei, nadat al op 7 mei een hoogzwangere bruinvis was gevonden in Zeeuws-Vlaanderen.