Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht juni 2011

    In juni zijn 37 dode bruinvissen gemeld, duidelijk meer dan vorig jaar (toen 32) en ook meer dan het gemiddelde sinds 2005 (31). Juni 2006 leverde natuurlijk de meeste meldingen (48), gevolgd door juni 2009 (44). Dit jaar staat derde in de rij en doet daar dus niet eens zo veel voor onder. Van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden (inclusief de Maasvlakte) kwamen 13 meldingen (waarvan 4 in de Westerschelde en 1 in de Oosterschelde), van de Hollandse kust eveneens 13 en van de Wadden 11, met van elk bewoond eiland minstens een exemplaar en bovendien 1 van Rottumeroog en 1 van Harlingen. De sterke toename ten opzichte van mei is vooral te wijten aan postnatale sterfte, want van alle exemplaren waarvan een lengte is ontvangen waren er maar liefst 17 kleiner dan een meter. Naast bruinvissen zijn er deze maand twee witsnuitdolfijnen gestrand, beide op 12 juni: een rot exemplaar bij Bloemendaal en een levende op Ameland. Deze laatste is opgevangen door SOS Dolfijn te Harderwijk en gaat in gezondheid langzaam vooruit .