Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht juli 2017

    Zoals verwacht op basis van het meerjarig beeld, met lagere aantallen strandingen in april-juni en hogere in juli-augustus, zijn er in juli 2017 inderdaad meer bruinvissen gestrand dan in de vorige maand. Nu was het aantal in juni onverwacht hoog, maar dat er in juli 116 bruinvissen zouden stranden had natuurlijk niemand voorzien. Het is dan ook bijna het dubbele van het meerjarig gemiddelde (65). Dergelijke aantallen zijn slechts in twee eerdere jaren voorgekomen, namelijk in 2011 met eveneens 116 en in 2012 met 130. Zonder die twee jaren ligt het gemiddelde zelfs maar op 53. Er zijn uitsluitend bruinvissen gemeld. Net als in genoemde jaren waren er veel rotte kadavers. Of dat alleen maar betekent dat ze in de zomer snel vergaan of dat ze verder weg zijn doodgegaan en er gewoon lang over hebben gedaan om aan te spoelen, net als vorige maand is gesuggereerd, is niet bekend. De 'massastranding' van juli heeft er voor gezorgd dat het daggemiddelde in 2017 van 1 naar 1,6 is gegaan, en dat in 1 maand!

    In de Delta zijn deze maand 28 bruinvissen gemeld (waarvan 1 uit de Oosterschelde), uit Zuid-Holland 38, uit Noord-Holland 22, van Texel 13, van Vlieland 12, en van Engelsmanplaat, Schiermonnikoog en Rottumeroog elk 1. Er zijn drie duidelijke pieken zichtbaar: op 4 juli (een dag na ZW 5 Beaufort), rond 15 juli (periode met aanlandige wind rond 4 B) en een veel bredere piek tussen 25-30 juli (ZW tot NW 3-6 B).

    Er zijn ongeveer even veel mannen als vrouwen gestrand (33 om 29), 13 kalfjes en maar 1 levende bruinvis (4 juli Westenschouwen).