Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

  Maandoverzicht juli 2011

  Juli 2011 zal ons vermoedelijk nog lang heugen, want er is een recordaantal van 93 dode bruinvissen gemeld! Dat is niet alleen meer dan ooit in een julimaand, maar ook meer dan in welke maand van welk jaar dan ook. In de julimaanden van 2005-2010 strandden er gemiddeld 'slechts' 38 bruinvissen. De eerste dag waarop bleek dat er iets bijzonders aan de hand was, was 14 juli, toen maar liefst 10 bruinvissen strandden, de volgende dag gevolgd door nog eens 9. Een samenhang met de wind is duidelijk: op 12 en 13 juli nam de wind flink toe en 14 juli stormde het (figuur 1). Op 23-24 juli stormde het opnieuw en strandden er wederom een flink aantal bruinvissen (14). De harde wind van 17-18 juli leverde daarentegen niet veel bijzonders op.

  Figuur 1. Relatie tussen het aantal gestrande bruinvissen per dag in juli 2011 (blauwe staven, linker y-as) en de gemiddelde windsnelheid (meter per seconde, rode lijn, rechter y-as). Bron voor windsnelheid: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI.

   

  Figuur 2. Percentage jonge bruinvissen (90 cm of kleiner) in mei-augustus over 2006-2011.

  Van de bruinvissen waarbij een opgave van de lengte is gedaan (66 stuks) waren er 27 exemplaren 90 centimeter of kleiner (41%). Dit betreft dus jongen die dit jaar geboren zijn. Een hoge jongensterfte is normaal, maar het was dit jaar wel hoger dan in alle vorige jaren (figuur 2). De vondsten waren dit keer als volgt over de kust verdeeld: Zeeland 25, vastelandskust van Zuid-Holland 22, vastelandskust van Noord-Holland 9 en Wadden 37. Het aantal op de Noord-Hollandse kust is opvallend laag in vergelijking met de rest van de kust, terwijl het aantal op de Wadden juist hoger is dan normaal. Het laatste heeft ongetwijfeld te maken met de vakantieperiode, waarin toeristen bruinvissen spontaan aan Naturalis meldden. Of, en zo ja waarom, vakantiegangers in Noord-Holland zich stilhielden blijft onduidelijk. Er zijn vijf bruinvissen levend gestrand. Andere soorten zijn niet gemeld.