Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht februari 2015

    Ook februari 2015 was een rustige maand, met, net als in januari, 17 strandingen. Het langjarig februarigemiddelde sinds 2005 is veel hoger, namelijk 40. De laatste jaren strandden in februari vrijwel steeds meer dan 40 bruinvissen, met 58 als record in 2009. Aantallen tussen 10 en 20 vinden we pas in 2004; in de jaren daarvoor, terug tot 1999, zijn steeds vergelijkbaar lage aantallen bruinvissen gestrand.

    Uit de Delta zijn deze maand 6 meldingen ontvangen, van de Hollandse kust 7, en van de Wadden 4 (Vlieland 2, Schiermonnikoog 1, Holwerderbalg (in de Waddenzee) 1). Er zijn in februari geen andere soorten gemeld. Er is 1 bruinvis levend gestrand, op Schiermonnikoog.

    Opvallend en merkwaardig zijn de al maanden lang lage aantallen dode bruinvissen van de Noord-Hollandse kust (IJmuiden tot en met Texel). Sinds 2005 en gemeten over het hele jaar neemt dit traject gemiddeld bijna 25% van de strandingen voor zijn rekening, maar over 2014-2015 is dat maar 8% (zie de figuren onder). Wat zou er aan de hand zijn? Het blijft natuurlijk speculatie, maar er komen enkele gedachten op: zijn de voedselomstandigheden in dit gebied ongunstig (of elders juist veel beter)? Zijn de voedselomstandigheden er juist heel goed, waardoor er lokaal weinig doodgaan? Of zijn het de werkzaamheden bij de Hondsbossche Zeewering en Petten die de bruinvissen weghouden? Die werkzaamheden houden natuurlijk een keer op, dus het antwoord op die vraag moet nog even tot dan wachten.