Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

  Maandoverzicht december 2015

  De laatste maand van 2015 sloot af met 22 strandingen; dat zijn er minder dan het langjarig gemiddelde sinds 2005 (31), maar niet heel veel minder dan vorige maand (25). De voorspelde eindspurt was dus niet zichtbaar.

  In de Delta zijn 8 walvissen gestrand (1 in de Oosterschelde), langs de Hollandse kust 0 – een unicum, zeker gezien de toch aanhoudende zuid(westelijke) wind! – en op de Waddeneilanden maar liefst 14 (Razende Bol 1, Texel 2, Vlieland 2, Ameland 7, Schiermonnikoog 2). Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat voor Schiermonnikoog een losse wervel van een tuimelaar is meegerekend.

  Bijzonder deze maand was natuurlijk de dwergvinvis van de Razende Bol op 12 december. Het was al de derde vinvis dit jaar, en de tweede dwergvinvis. De andere twee zijn de vorige maand in de Rotterdamse haven aangetroffen.

  Eveneens bijzonder mag de eindspurt van dode bruinvissen op Ameland genoemd worden: van de 7 exemplaren die daar deze maand zijn gevonden, zijn er 5 gemeld tussen 25 en 29 december. Berekend over de afgelopen elf jaar is december normaal 'goed' voor zo'n 6% van de strandingen. Ameland torent daar hoog bovenuit met ruim 12%. De landelijke nazomerpiek is daar juist niet zichtbaar. Verklaringen blijven allemaal giswerk zonder nader onderzoek, maar opvallend van de laatste 5 strandingen op Ameland is dat er drie dermate waren toegetakeld, dat ze misschien wel toegeschreven zouden kunnen worden aan grijze-zeehondpredatie.

  Procentuele aantallen dode bruinvissen per maand over 2005-2015 (n=9800, witte staven) en op Ameland (n=441, oranje staven).