Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Maandoverzicht augustus 2015

    Gemiddeld over de jaren 2005-2014 stranden er in augustus 79 bruinvissen. Het aantal van dit jaar, 17, ligt daar dus ruim onder en is zelfs zo laag dat we terug moeten tot augustus 2002 voor we een lager aantal vinden (toen 15). Wat een contrast met de 55 van vorige maand!

    De strandingen waren nu geconcentreerd in de eerste decade (13 exemplaren tot en met 8 augustus), met 0 na de 21e. Hoewel er al het hele jaar kennelijk erg weinig bruinvissen voor de Nederlandse kust zwemmen, had het geringe aantal na 8 augustus vast ook te maken met de vaak uit oostelijke richting waaiende zwakke of matige wind.

    De hoofdmoot van de bruinvissen is gevonden in de Delta (11, waarvan 2 in de Oosterschelde), en verder 2 in Zuid-Holland, 2 op Texel, 1 op Terschelling en 1 langs de Friese vastelandskust.