Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2020

    Chris Smeenk overleden

    Op 23 maart 2017 is oud-conservator zoogdieren Chris Smeenk (geboren 6 juli 1942) te Leiden na een kort ziekbed overleden. Hij volgde in 1976 pater Husson op bij Naturalis, toen nog Rijks Museum van Natuurlijke Historie. Chris heeft zich tijdens zijn arbeidzame leven veel met walvissen beziggehouden. Zo was hij een van de oprichters van de European Cetacean Society. In Naturalis verzamelde hij onder andere de walvisstrandingen in Nederland, waarvan hij overzichten publiceerde in het wetenschappelijk tijdschrift Lutra van de Zoogdiervereniging. Daarnaast begeleidde hij studenten bij hun onderzoek naar de ecologie van walvissen in ons land, bijvoorbeeld de voortplantingsbiologie van bruinvissen, het voorkomen van gewone dolfijn, tuimelaar en witsnuitdolfijn, en voedsel van bruinvissen en dolfijnen. Chris was ook geïntrigeerd door de incidenteel optredende massastrandingen van potvissen in de Noordzee en schreef daar verschillende publicaties over. De huidige strandingsregistratie, aanvankelijk opgezet door Van Deinse, voortgezet door Husson en Van Bree, en later overgenomen en nauwgezet bijgehouden door Chris, vormt een omvangrijk archief en is een bron van informatie en inspiratie. Door zijn betrokkenheid en doorzettingsvermogen heeft hij menig walviskadaver weten te redden van een roemloos einde in een afvalbak. Erwin Kompanje heeft Chris' toewijding fraai geïllustreerd in dit verhaal.