Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2019

    .... en dat maakt twintig

    Op zaterdag 4 september 2010 fotografeerde John de Boer een walviskarkas op de Bosplaat, onder Rottumerplaat, en stuurde de foto's aan Kees Camphuysen, die ze vervolgens naar Naturalis stuurde. In eerste instantie dachten wij dat het wel het kadaver zou zijn van de dwergvinvis die in mei was gestrand op Engelsmanplaat. Die is daar namelijk verdwenen en vervolgens aangespoeld op de oostpunt van Schiermonnikoog. Enige studie en raadpleging van de achterban doet echter vermoeden dat het niet om een dwergvinvis maar om een griend gaat. Dat zou pas de twintigste griend zijn voor Nederland, zeldzaamheid nummer zoveel dus dit jaar! Momenteel wordt gepoogd enkele wervels te verzamelen, om aan de hand daarvan de determinatie rond te krijgen. Met dank aan Chris Smeenk, Erwin Kompanje, John de Boer (ook voor de foto's) en Kees Camphuysen voor melden en hulp bij de determinatie.