Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2017

  Nieuws 2017

  • Maandoverzicht juni 2017

   De trend van een bruinvis per dag (op 31 mei, dagnummer 151, waren er 159 meldingen ontvangen), een situatie die al duurde vanaf januari dit jaar, is deze maand gebroken: afgelopen maand gaat de boeken in als de junimaand met het op twee-na hoogste aantal gestrande bruinvissen ooit! Er zijn namelijk 63 meldingen ontvangen, tegen gemiddeld 44 over 2005-2016. Het aantal werd alleen (ruim!) overtroffen in 2013 met 95 en 2016 met 67 dieren. Of deze trend doorzet en we aan het eind van 2017 'hoog' uitkomen zal de tijd leren. De aantallen in de eerste maanden van dit jaar leken nogal laag in vergelijking met die in andere jaren, maar tot op heden is niet onderzocht of er verbanden zijn tussen het aantal strandingen in een bepaalde maand en het jaartotaal.

   Er zijn uitsluitend bruinvissen gevonden.Uit het Deltagebied zijn 28 meldingen ontvangen (2 uit de Wester- en 3 uit de Oosterschelde), van de Hollandse kust 22 (Zuid-Holland 12, Noord-Holland 10) en van de Wadden 13 (Texel 2, Vlieland 6, Terschelling 1, Ameland 1, Schiermonnikoog 3). Omdat voor zover bekend de meerderheid rot was, kwamen de kadavers misschien wel van verder uit de kust.

   Er zijn 8 kalfjes gemeld; 2 daarvan zijn levend gestrand op dagen met vrij harde wind (6B). Mogelijk zijn zij hun moeder kwijtgeraakt. Interessant waren ook twee kalfjes uit de Oosterschelde. De enige andere levend gestrande bruinvis was een exemplaar op 18 juni op Vlieland.

  • Maandoverzicht mei 2017

   De strandingen sukkelden ook in mei voort met ongeveer een per dag. Er zijn 27 meldingen ontvangen, 26 van bruinvissen en 1 van een spitssnuitdolfijn (17 mei, Egmond). Het meerjarig gemiddelde voor mei ligt op 40. Dit hoge aantal wordt vooral veroorzaakt door de 50 vondsten in mei 2016 en de 121 (!) vondsten van mei 2013. Sinds 2005, maar zonder deze twee jaren, ligt het gemiddelde voor mei op 31.

   Meer dan de helft kwam weer uit het Deltagebied (15), de rest uit Zuid-Holland (3), Noord-Holland (1) en de Wadden (8: Texel 3, Vlieland 2, Terschelling 2, Ameland 1). Opvallend was dat van de 15 bruinvissen uit de Delta er 8 uit de 'binnenwateren' kwamen, te weten 3 uit de Westerschelde en 5 uit de Oosterschelde.

   Eén bruinvis is levend gestrand (22 mei, Terschelling). Het eerste kalfje van dit seizoen spoelde (dood) aan op 31 mei, nadat al op 7 mei een hoogzwangere bruinvis was gevonden in Zeeuws-Vlaanderen.

  • Maandoverzicht april 2017

   In april 2017 zijn 35 walvissen gestrand: 33 bruinvissen, een dwergvinvis (13 april, Vrouwenpolder) en een gewone dolfijn (11 april, Hooge Platen). Het 'ritme' van gemiddeld een stranding per dag loopt al door vanaf februari.

   Traditiegetrouw zijn de meeste meldingen ontvangen uit de Delta (17, waarvan 6 in de Westerschelde), gevolgd door Zuid-Holland (8), Waddengebied (8: Texel 1, Terschelling 3, Ameland 1, Schiermonnikoog 2, Groningse vasteland 1) en Noord-Holland (2). Twee bruinvissen zijn (zeker of waarschijnlijk) levend gestrand, in ieder geval een daarvan was zwanger.

   De gewone dolfijn was de eerste niet-bruinvis sinds september sinds 10 september 2016, toen er op Terschelling een gewone spitssnuitdolfijn strandde. Een periode van 7 maanden zonder andere soort dan bruinvis is vrij uitzonderlijk. Er zijn sinds januari 2005 maar zes lange periodes zonder niet-bruinvis: 2006-07 (19 maanden), 2008-09 (15 maanden), 2009-10 (6 maanden), 2010-11 (7 maanden), 2011-12 (13 maanden), 2013-14 (8 maanden).

  • Maandoverzicht maart 2017

   Over maart 2017 zijn 29 meldingen ontvangen, uitsluitend van bruinvissen. Net als vorige maand is dit veel minder dan het meerjarig gemiddelde voor maart op 61 ligt, maar wel volledig in lijn met het gemiddelde van een stranding per dag zoals dat al in februari werd geconstateerd.

   Uit de Delta kwamen 12 meldingen (1 uit de Oosterschelde), uit Zuid-Holland slechts 2, uit Noord-Holland slechts 1 en uit het waddengebied 14 (Texel 3, Vlieland 7, Terschelling 1, Ameland 1 en zowel de Friese als Groningse vastelandskust elk 1).

   De omvangrijke slachting die jaarlijks door een of meer grijze zeehonden op de kop van Goeree wordt aangericht bleef dit jaar uit, hoewel er daar wel degelijk verscheurde bruinvissen zijn aangespoeld. De teller voor die regio bleef echter steken bij 8, waarvan zeker of vermoedelijk 7 verscheurd. De enige verscheurde bruinvis die niet bij Ouddorp lag was er een van Texel. Dit betekent dat 44% van de aangespoelde bruinvissen in maart slachtoffer is geworden van een grijze zeehond. Een levende bruinvis spoelde op 7 maart aan op Terschelling.

  • Chris Smeenk overleden

   Op 23 maart 2017 is oud-conservator zoogdieren Chris Smeenk (geboren 6 juli 1942) te Leiden na een kort ziekbed overleden. Hij volgde in 1976 pater Husson op bij Naturalis, toen nog Rijks Museum van Natuurlijke Historie. Chris heeft zich tijdens zijn arbeidzame leven veel met walvissen beziggehouden. Zo was hij een van de oprichters van de European Cetacean Society. In Naturalis verzamelde hij onder andere de walvisstrandingen in Nederland, waarvan hij overzichten publiceerde in het wetenschappelijk tijdschrift Lutra van de Zoogdiervereniging. Daarnaast begeleidde hij studenten bij hun onderzoek naar de ecologie van walvissen in ons land, bijvoorbeeld de voortplantingsbiologie van bruinvissen, het voorkomen van gewone dolfijn, tuimelaar en witsnuitdolfijn, en voedsel van bruinvissen en dolfijnen. Chris was ook geïntrigeerd door de incidenteel optredende massastrandingen van potvissen in de Noordzee en schreef daar verschillende publicaties over. De huidige strandingsregistratie, aanvankelijk opgezet door Van Deinse, voortgezet door Husson en Van Bree, en later overgenomen en nauwgezet bijgehouden door Chris, vormt een omvangrijk archief en is een bron van informatie en inspiratie. Door zijn betrokkenheid en doorzettingsvermogen heeft hij menig walviskadaver weten te redden van een roemloos einde in een afvalbak. Erwin Kompanje heeft Chris' toewijding fraai geïllustreerd in dit verhaal.

  • Maandoverzicht februari 2017

   Februari verliep qua strandingen even rustig als vorige maand: er zijn 28 bruinvissen gemeld, oftewel gemiddeld één per dag. Dat is ruim onder het meerjarig gemiddelde, dat op 38 ligt. Andere soorten dan bruinvis zijn niet gevonden.

   Uit de Delta kwamen 7 meldingen (1 uit de Oosterschelde), uit Zuid-Holland 0 (!), uit Noord-Holland 14 (!) en van de Wadden 7 (Texel 3, Vlieland 1, Schiermonnikoog 3). De aantallen in Zuid- en Noord-Holland zijn opvallend anders dan in andere jaren: gemiddeld strandden er tussen 2005-2016 in beide provincies in februari 7 bruinvissen, hoewel de spreiding groot is: voor Zuid-Holland 1-14, voor Noord-Holland 0-20. Een nul voor Zuid-Holland was tot op heden niet genoteerd.

   Op grond van de foto's leken 10 bruinvissen slachtoffer te zijn geworden van grijze zeehond en 5 niet. Van de overige 13 was dat niet met zekerheid te zeggen. De grijzezeehondslachtoffers zijn vooral gevonden langs de Noord-Hollandse kust, verspreid van Castricum tot Julianadorp (8 van de 10).

  • Jaaroverzicht walvisstrandingen 2016

   Het jaaroverzicht walvisstrandingen 2016 staat online. Klik hierboven op 2016, of klik hier.

  • Maandoverzicht januari 2017

   Januari is altijd een van de rustigste maanden van het jaar wat betreft aangespoelde walvissen, en 2017 lijkt daarop geen uitzondering te zijn. Gemiddeld sinds 2005 spoelen er in deze maand 33 dode walvissen aan; daar zaten we dit jaar duidelijk onder met 23 dode bruinvissen. Andere soorten zijn er niet gemeld. Wat een verschil met vorig jaar, toen er in januari naast 25 bruinvissen ook 6 potvissen, 2 gestreepte dolfijnen en 1 gewone dolfijn strandden!

   In het Deltagebied zijn dit jaar 8 bruinvissen gemeld (waarvan 1 uit de Oosterschelde), van de Hollandse kust 11 (Zuid-Holland 5, Noord-Holland 6) en van de Wadden 4 (Texel 3, Friese vastelandskust 1). Er zijn geen levende bruinvissen gemeld. Vier van 11 gefotografeerde dieren lijken slachtoffer te zijn geworden van grijze zeehonden: bij Westkapelle, bij de Zilk/Langevelderslag (2) en bij Petten. Daarnaast lijkt 1 bruinvis te zijn verdronken in een net (9 januari Noordwijkerhout).