Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2017

  Nieuws 2017

  • Maandoverzicht maart 2017

   Over maart 2017 zijn 29 meldingen ontvangen, uitsluitend van bruinvissen. Net als vorige maand is dit veel minder dan het meerjarig gemiddelde voor maart op 61 ligt, maar wel volledig in lijn met het gemiddelde van een stranding per dag.

   Uit de Delta kwamen 12 meldingen (1 uit de Oosterschelde), uit Zuid-Holland slechts 2, uit Noord-Holland slechts 1 en uit het waddengebied 14 (Texel 3, Vlieland 7, Terschelling 1, Ameland 1 en zowel de Friese als Groningse vastelandskust elk 1).

   De omvangrijke slachting die jaarlijks door een of meer grijze zeehonden op de kop van Goeree wordt aangericht bleef dit jaar uit, hoewel er daar wel degelijk verscheurde bruinvissen zijn aangespoeld. De teller voor die regio bleef echter steken bij 8, waarvan zeker of vermoedelijk 7 verscheurd. De enige verscheurde bruinvis die niet bij Ouddorp lag was er een van Texel. Dit betekent dat 44% van de aangespoelde bruinvissen in maart slachtoffer is geworden van een grijze zeehond. Een levende bruinvis spoelde op 7 maart aan op Terschelling.

  • Chris Smeenk overleden

   Op 23 maart 2017 is oud-conservator zoogdieren Chris Smeenk (geboren 6 juli 1942) te Leiden na een kort ziekbed overleden. Hij volgde in 1976 pater Husson op bij Naturalis, toen nog Rijks Museum van Natuurlijke Historie. Chris heeft zich tijdens zijn arbeidzame leven veel met walvissen beziggehouden. Zo was hij een van de oprichters van de European Cetacean Society. In Naturalis verzamelde hij onder andere de walvisstrandingen in Nederland, waarvan hij overzichten publiceerde in het wetenschappelijk tijdschrift Lutra van de Zoogdiervereniging. Daarnaast begeleidde hij studenten bij hun onderzoek naar de ecologie van walvissen in ons land, bijvoorbeeld de voortplantingsbiologie van bruinvissen, het voorkomen van gewone dolfijn, tuimelaar en witsnuitdolfijn, en voedsel van bruinvissen en dolfijnen. Chris was ook geïntrigeerd door de incidenteel optredende massastrandingen van potvissen in de Noordzee en schreef daar verschillende publicaties over. De huidige strandingsregistratie, aanvankelijk opgezet door Van Deinse, voortgezet door Husson en Van Bree, en later overgenomen en nauwgezet bijgehouden door Chris, vormt een omvangrijk archief en is een bron van informatie en inspiratie. Door zijn betrokkenheid en doorzettingsvermogen heeft hij menig walviskadaver weten te redden van een roemloos einde in een afvalbak. Erwin Kompanje heeft Chris' toewijding fraai geïllustreerd in dit verhaal.

  • Maandoverzicht februari 2017

   Februari verliep qua strandingen even rustig als vorige maand: er zijn 28 bruinvissen gemeld, oftewel gemiddeld één per dag. Dat is ruim onder het meerjarig gemiddelde, dat op 38 ligt. Andere soorten dan bruinvis zijn niet gevonden.

   Uit de Delta kwamen 7 meldingen (1 uit de Oosterschelde), uit Zuid-Holland 0 (!), uit Noord-Holland 14 (!) en van de Wadden 7 (Texel 3, Vlieland 1, Schiermonnikoog 3). De aantallen in Zuid- en Noord-Holland zijn opvallend anders dan in andere jaren: gemiddeld strandden er tussen 2005-2016 in beide provincies in februari 7 bruinvissen, hoewel de spreiding groot is: voor Zuid-Holland 1-14, voor Noord-Holland 0-20. Een nul voor Zuid-Holland was tot op heden niet genoteerd.

   Op grond van de foto's leken 10 bruinvissen slachtoffer te zijn geworden van grijze zeehond en 5 niet. Van de overige 13 was dat niet met zekerheid te zeggen. De grijzezeehondslachtoffers zijn vooral gevonden langs de Noord-Hollandse kust, verspreid van Castricum tot Julianadorp (8 van de 10).

  • Jaaroverzicht walvisstrandingen 2016

   Het jaaroverzicht walvisstrandingen 2016 staat online. Klik hierboven op 2016, of klik hier.

  • Maandoverzicht januari 2017

   Januari is altijd een van de rustigste maanden van het jaar wat betreft aangespoelde walvissen, en 2017 lijkt daarop geen uitzondering te zijn. Gemiddeld sinds 2005 spoelen er in deze maand 33 dode walvissen aan; daar zaten we dit jaar duidelijk onder met 23 dode bruinvissen. Andere soorten zijn er niet gemeld. Wat een verschil met vorig jaar, toen er in januari naast 25 bruinvissen ook 6 potvissen, 2 gestreepte dolfijnen en 1 gewone dolfijn strandden!

   In het Deltagebied zijn dit jaar 8 bruinvissen gemeld (waarvan 1 uit de Oosterschelde), van de Hollandse kust 11 (Zuid-Holland 5, Noord-Holland 6) en van de Wadden 4 (Texel 3, Friese vastelandskust 1). Er zijn geen levende bruinvissen gemeld. Vier van 11 gefotografeerde dieren lijken slachtoffer te zijn geworden van grijze zeehonden: bij Westkapelle, bij de Zilk/Langevelderslag (2) en bij Petten. Daarnaast lijkt 1 bruinvis te zijn verdronken in een net (9 januari Noordwijkerhout).