Zoek strandingen

Aantal strandingen in 2017

  Nieuws 2017

  • Maandoverzicht februari 2017

   Februari verliep qua strandingen even rustig als vorige maand: er zijn 28 bruinvissen gemeld, oftewel gemiddeld één per dag. Dat is ruim onder het meerjarig gemiddelde, dat op 38 ligt. Andere soorten dan bruinvis zijn niet gevonden.

   Uit de Delta kwamen 7 meldingen (1 uit de Oosterschelde), uit Zuid-Holland 0 (!), uit Noord-Holland 14 (!) en van de Wadden 7 (Texel 3, Vlieland 1, Schiermonnikoog 3). De aantallen in Zuid- en Noord-Holland zijn opvallend anders dan in andere jaren: gemiddeld strandden er tussen 2005-2016 in beide provincies in februari 7 bruinvissen, hoewel de spreiding groot is: voor Zuid-Holland 1-14, voor Noord-Holland 0-20. Een nul voor Zuid-Holland was tot op heden niet genoteerd.

   Op grond van de foto's leken 10 bruinvissen slachtoffer te zijn geworden van grijze zeehond en 5 niet. Van de overige 13 was dat niet met zekerheid te zeggen. De grijzezeehondslachtoffers zijn vooral gevonden langs de Noord-Hollandse kust, verspreid van Castricum tot Julianadorp (8 van de 10).

  • Jaaroverzicht walvisstrandingen 2016

   Het jaaroverzicht walvisstrandingen 2016 staat online. Klik hierboven op 2016, of klik hier.

  • Maandoverzicht januari 2017

   Januari is altijd een van de rustigste maanden van het jaar wat betreft aangespoelde walvissen, en 2017 lijkt daarop geen uitzondering te zijn. Gemiddeld sinds 2005 spoelen er in deze maand 33 dode walvissen aan; daar zaten we dit jaar duidelijk onder met 23 dode bruinvissen. Andere soorten zijn er niet gemeld. Wat een verschil met vorig jaar, toen er in januari naast 25 bruinvissen ook 6 potvissen, 2 gestreepte dolfijnen en 1 gewone dolfijn strandden!

   In het Deltagebied zijn dit jaar 8 bruinvissen gemeld (waarvan 1 uit de Oosterschelde), van de Hollandse kust 11 (Zuid-Holland 5, Noord-Holland 6) en van de Wadden 4 (Texel 3, Friese vastelandskust 1). Er zijn geen levende bruinvissen gemeld. Vier van 11 gefotografeerde dieren lijken slachtoffer te zijn geworden van grijze zeehonden: bij Westkapelle, bij de Zilk/Langevelderslag (2) en bij Petten. Daarnaast lijkt 1 bruinvis te zijn verdronken in een net (9 januari Noordwijkerhout).